Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 36 - Sayı 2-3 (Haziran-Eylül 1997)
Pomza Partiküllerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi - Determination Of Some Physical And Chemical Characteristics Of Pumice Particles
Sayfa 25-34 Semra İlhan, Hüseyin Özdağ

 ÖZET

Bu çalışmada, sanayide yaygın kullanım alanı olan pomzanın, mikrobiyal hücrelerin

immobilizasyonu açısından önemli olan bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlendi. İlk

olarak kullanıma uygun boyutlarda partiküller elde edildi. Daha sonra sırasıyla kimyasal

bileşimi, partikül boyutuna göre su tutulumu ve spesifik yüzey alanları SEM‘ de yapılan

incelemelerle por çapları ile morfolojisi ve yüzey yükü saptandı. Elde edilen veriler

ışığında pomzanın mikrobiyal hücrelerin adsorbsiyonunda kullanılabilecek özelliklere sahip

olduğu anlaşıldı.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the physical ve chemical properties of pumice,

which are important with respect to immobilization of microbial cells. Firstly particles of

suitable size were produced, then chemical composition, water uptake, specific surface

area, pores diameter, morphology ve surface charge of pumice particles were determined.

The findings showed that pumice could be used in the microbial cells adsorption.