Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 35 - Sayı 2 (Haziran 1996)
Madencilikte Robotik Kontrol - Robotics Control İn Mining
Sayfa 3-18 Deniz Mamurekli, Cumhur Aydın, Hacı Deveci, Ali Tolga Sönmez

 ÖZET

Madencilikde robot kullanımı, son yıllarda, ilgili pekçok kuruluşun ve araştırmacının

üzerinde çalıştığı önemli bir konudur..Değişen ekonomik şartlar ve madenciliğin kendine has

problemleri robotik kontrollü sistemlerin gelecekte yerüstü ve yeraltı işletmelerinde çok

geniş bir uygulama alanı bulacağını göstermektedir.

Bu çalışmada, madencilik sektöründe robotik kontrolün önemi, neden gerekli olduğu,

bir maden robotu tasarımındaki süreçler, günümüz maden makinalarına robotik kontrol

uygulamaları ve konu ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ulaştığı seviye ve

madencilikte robotik kontrolün geleceği ele alınmaktadır.

ABSTRACT

Robotics control in mining is an important aspect that many institutes and researchers

work on in recent years. Changing economical conditions and specific problems of mining

make the robotics controlled systems to have wide-range practice in openpit and

underground mines. ‘e*

In this study, the importance and necessities of robotic control in mining sector,

mining-robot design stages, examples of robotic control applications to the existing mining

machinery with related research levels and the future of the subject are discussed.

Çayırhan Kömür İşletmesi`nde Süper Uzunayak Super Longwall Çayırhan Coal Mine
Sayfa 27-39 Ömer Ünver

 ÖZET

Çayırhan Kömür İşletmesi "C" Panosunda tek bir uzunayaktan yılda bir milyon ton tüvenan

üretim yapılması imkanı incelenmektedir. Uzunayak tahkimatı, kesici-yükleyici makina ve zincirli arın

konveyörünün özelliklerinin belirlenmesi için yapılan kabuller ve hesaplama yöntemleri

açıklanmaktadır. Yapılan kabullerdeki tutucu yaklaşım, uygulamada etkili bir yönetim, nezaret ve

eğitim ile geliştirildiğinde tek bir uzunayaktan yılda bir milyon tonun üzerinde kömür üretilebileceği

tahmin edilmektedir.

ABSTRACT

Possibilities of producing one million tons of ROM from a single longwall in Çayırhan in Panel

"C" are being discussed. Various computation methods and assumptions are explained for

determination of characteristics of lonwall supports, shearer and the armoured face conveyor. In

practice, with the betterment of conservative approach in assumptions, it iş estimated that from a

single longwall over one million tons of coal can be produced, by means of effective management,

control and development of training. ‘ -

Sivas Kireç Fabrikası`na Yönelik Alternatif Hammadde Kaynaklarının Değerlendirilmesi - Evaluation Of Alternative Raw Material Resources For Sivas Lime Factory
Sayfa 41-46 Ömer Lütfi Sül, Ali Kahriman, Ahmet Demirci, Yakup Cebeci, Tahsin Boyraz

 ÖZET

Sivas Kireç Fabrikası, yörede faaliyet gösteren önemli bir madencilik kuruluşudur. Bu

makalede söz konusu fabrikanın daha kaliteli kireç üretimi için kullanabileceği traverten, göl kalkeri,

ve kristalize kireçtaşmdan oluşan alternatif hammadde kaynaklarının araştırılması ele alınmış ve

yapılan deneylerin sonuçları sunulmuştur.

Laboratuvar ve tesiste gerçekleştirilen test sonuçlarına göre travertenin kireç hammaddesi

olarak kullanılmasının, hem kalite yönünden hem de enerji tasarrufu bakımından daha uygun bir

seçenek olduğu belirlenmiştir.

ABSTRACT

Sivas Lime Factory is an important establishment related to mining sector in the district. This

paper deals with investigations about the improvement of lime quality and alternative raw material

resources consisting of travertine shallow-water lime stone and crystallized limestone (marble).

According to the results of tests conducted at the laboratory and also in the plant, travertine is

the most suitable alternative as raw material for lime production relating to quality and energy saving.