Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 34 - Sayı 2 (Haziran 1995)
Madencilikte ileri Teknolojinin Kullanımı - The Use Of Advanced Technology İn Mining
Sayfa 39-47 M. Sıddık Kızıl, Güldidar Kızıl, Çelik Tatar, Halil Köse

 ÖZET

Endüstrileşmenin başlangıcında ve daha öncesinde madencilik teknolojinin tartışmasız

lideriydi. Madencilik ileri teknolojinin temsilcisiydi. Buharlı makınaların kullanımı gibi ilk

mekanizasyon çalışmaları buna en güzel bir örnek olarak verilebilir. Endüstrinin diğer dalları

sanayi devrimiyle daha büyük ilerleme kat ettiler ve madencilik bu endüstri dallarının

teknolojisinin bir kullanıcısı durumuna düştü. Bu yüzden bugün madencilik sektörü

teknolojik bakımından öteki endüstriyel dallardan oldukça geri kalmıştır. Fakat şimdi

madencilik sektörü uzaktan kumanda, otomasyon ve robotlaşma esasına dayalı bir

değişikliğe ihtiyaç olduğunu anlamış durumdadır ve bu konuda çalışmalar hızla

sürdürülmektedir.

ABSTRACT

Before and in the early stages of industrialisation, mining was the undisputed leader in

technology. It represented the high-tech of the time. Early mechanisation such as the use of

steam engines can be given as a good example of that. With the industrial revolution, other

more specialised branches of industry advanced further and the mines became users of these

technologies. Hence, today mining technology is well behind other industrial branches. But,

now, the mining industry recognises the need for change and advanced technology which

relies on remote control, automation and robotics. The number of studies on the matter is

rapidly increasing.