Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 34 - Sayı 1 (Mart 1995)
Uçucu Kül Değerlendirilmesinin Maliyet Analizi - Cost Estimations For The Beneficiation Of Fly Ash
Sayfa 21-36 Oktay Bayat

 ÖZET

Bu çalışmada, uçucu külden salkımlaştırma ve flotasyon yöntemleri ile küresel tanecikler (cenospheres

ve solid spheres) kazanımının teknik fizibilitesinin ekonomik değerlendirilmesi yapılmıştır.

Günümüz koşullarında Gale Common uçucu külünden küresel tanecik kazanımının ekonomik olmadığı

ancak küresel tanecik satış fiyatındaki artışın bu durumu değiştirebileceği gözükmektedir.

Ancak, katı küresel taneciklerin ikincil ürün olarak salkımlaştırma+flotasyon yöntemiyle elde edilmesi

halinde kurulacak bir hazırlama tesisi büyük kazanç sağlayacaktır. Eggborough uçucu külünden

salkımlaştırma yöntemiyle küresel tanecik kazanımının mevcut küresel tanecik fiyatlarına

(1 700 $/t) göre vergi ve faiz oranları bu durumu değiştirebilir olmasına rağmen ilk 10 yılda yaklaşık

680 000$ kazanç sağlayacağı tahmin edilmiştir.

ABSTRACT

In this study, a preliminary economic evaluation has been done to determine the technical feasibility

of using flocculation and froth flotation to recover cenospheres and solid spheres from fly

ash. The processing plant for the recovery of alone from Gale Common fly ash appears to be

unprofitable in today‘s economic situation, but increases in the price of cenospheres could affect

this. If the solid spheres are considered as a second product from this fly ash, a processing

plant using flocculation and froth flotation could be extremely profitable. The treatment of Eggborough

fly ash for the recovery of cenospheres would provide in the first 10 years US$ 6g0 000

total at the current price of cenospheres (US$/t 1700), although taxation and interest payments

could affect the profitability.