Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 31 - Sayı 1 (Mart 1992)
Kısrakdere Kömür Ocağı Otomasyon Projesi - Kısrakdere Colliery Automation Project
Sayfa 25-36 Bayram Doğan

 ÖZET

Kısrakdere otomasyon projesi genel olarak, üretim ve pazarlama sistemlerinin kontrol

ve entegrasyonunu amaçlamaktadır. Yazıda, haberleşme, proses kontrol ile bilgisayar destekli

standart sistemlerinin otamasyonu üç ayrı grupta ele alınmış ve detaylı olarak ortaya

konulmuştur.

ABSTRACT

The main objective Kısrakdere Automation Project is controlling and integration of the

production and marketing systems. In this article, the automation of the communication and

process control and of the computer aided standart systems, was studied and detailed under

three distinctive headlines.

Sınırlı Kaynaklarla Proje Planlama ve Madenciliğe Uygulanması - Project Planning With Limited Sources And Its Application On Mining
Sayfa 37-45 Ali Kahriman, Mehmet Canbazoğlu

 ÖZET

Kabul edilen bir yatırım projesinin uygulaması, planlaması kadar önemlidir. Kaynakların

kısıtlı olduğu bilindiğinden etkin ve akılcı kullanılmaları gerekir. Bu nedenle, büyük emek ve

kaynaklar harcanarak tasarlanan ve kabul edilen proje zamanında tamamlanmalıdır.

Sınırlı kaynaklarla proje planlama tekniklerinin araştırılmasına ilişkin olan bu yazıda metotlar

genel olarak açıklanmış ve her metod için birer basit örnek verilmiştir.

Bu yazıda mekanize yöntemlerin uygulanamadığı küçük bir kömür işletmesinin ana hazırlık

projesi örnek olarak alınmıştır. Örnek proje uygulamasında işgücünün sınırlı olduğu

dikkate alınmıştır.

ABSTRACT

Implementation of an accepted investment project is as important as its planning. As

the sources are limited eventually the accepted project which is designed with spending great

sources and effort should be completed on time, it is necessary to use them efficiently

and cleverly.

In this study, project planning methods with limited sources are investigated. The methods

are described generally and a simple example is given for each problem.

As an example the main development work project of a small coal mine which the mechanized

methods can not be applied is investigated in this paper.

It is considered that the man-power is limited during the application of example project.