Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 29 - Sayı 1 (Mart 1990)
Tki Kurumu Eli Müessesesi Linyit Üretim Faliyetleri - Lignite Mining Activities At Eli Establishment Of Tki
Sayfa 5-16 Mehmet Atasayar

 ÖZET

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı müesseselerden biri olan ELİ Müesesesi,

Ege Bölgesi‘nin yakıt ve Soma‘da kurulu bulunan 704 MW gücündeki termik santral

ile inşaat halindeki 330 MW güçlü yeni termik santrallerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

yaklaşık 5700 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu yazıda ELİ Müessesesine bağlı bölgelerdeki linyit rezervleri, uygulanmakta

olan işletme yöntemleri ve linyit üretim miktarları tanıtılmaktadır.

ABSTRACT

ELİ which is one of the establishments operating under the management of Turkish

Coal Enterprises supplies both the heating coal to Aegean district and the demand

of a power plant of 704 MW. Another power plant of 330 MW is under construction in

the area. The establishment employs about 5700 people.

In this paper, the lignite reserves, mining methods and production activities of ELI

are described.

Demir Cevherinin Peletlenmesi - Pelletizing Of Iron Ores
Sayfa 17-32 Necati Yıldız

 ÖZET

Dünyada gelişen teknoloji içinde demir-çelik endüstrisi de yerini almıştır. En yeni

teknolojilerin kullanılması, sinter ve pelet tesislerinin modernize edilmeleri, yüksek fırınlara

daha kaliteli hammadde sağlamış ve böylece yüksek fırınların verimliliği de artmıştır.

Yazıda demir cevherinin peletlenmesinden bahsedilmiş, değişik peletleme yöntemleri

ve peletleme ile ilgili deneyler açıklanmıştır.

ABSTRACT

Iron and steel industries has been benefiting from the growing technology. The

use of the latest technologies in the modernization of sinter and pellet plants made

the production of better quality raw materials for blast furnaces possible. Hence, the

efficiency of blast furnaces has increased.

In this paper, the pelletizing of iron ores is described, iron ore pelletizing processes

and the tests used in the determination of the quality of pellets are explained.

Ttk Karadon Bölge Kömür Damarlarının Yıkanabilirlik Özelliklerinin Araştırılması - Investigation Of Washability Characteristics Of Ttk Karadon District Coal Seams
Sayfa 33-40 Sait Kızgut

 ÖZET

Bu çalışmada, TTK(Türkiye Taşkömürü Kurumu) Karadon Bölgesi kömürlerini hazırlayan

Çatalağzı Lavvarının mevcut durumu değerlendirilmiş ve yapılacak yenileştirme

çalışmalarına temel olacak bazı veriler oluşturmaya çalışılmıştır. Bu amaçla toplam

10 damardan oluk numuneleri alınarak yüzdürme - batırma çalışmaları

yapılmıştır.

Yapılan yüzdürme - batırma deneyleri sonucunda, Karadon kömürlerinin kolay yıkanabilme

yoğunluğunun 1,60 gr/cm3 olduğu belirlenmiştir. Bu yoğunlukta %64,5 yıkama

verimi ile %9 küllü temiz kömür, %43 küllü araürün elde edilmesi ile toplam yıkama

veriminin %72 ve artık külünün %80 olacağı belirlenmiştir.

ABSTRACT

In this study, the existing situation of the Çatalağzı Coal Washery is evaluated and

an attempt is made to establish some data which will serve a basis for the modernization

of the washery plant which is presently treating the coals of TTK (Turkish Hardcoal

Company) Karadon District. For this purpose float - and - sink test were conducted

on the channel samples taken from the ten coal seams of the area.

The results of the float - and - sink test have indicated that the most convenient operating

density is 1,60 gr/m3.At this density, the clean coal with 9 % ash content will

be produced and, furthermore, 72 % total yield will be obtained and the refuse will

contain 80 % ash.

Epitarmal Altın Yataklarının Oluşumu ve Özellikleri - The Formation And The Features Of The Epithermal Gold Deposits
Sayfa 41-50 M. Sezai Kırıkoğlu

 ÖZET

Son birkaç yıldır ülkemiz madencilik sektörü ve yerbilimcileri arasında altın oldukça

popülerdir. Bunun nedeni, yakın geçmişte Pasifik kuşağı epitermal altın yataklarının

keşfedilmiş olması ve benzer oluşumların Türkiye‘de de bulunabileceğinin anlaşılmasıdır.

Birçok yabancı şirketin yanı sıra bir o kadar da yerli şirketin aramalarını yoğunlaştırdığı

epitermal altın yataklarının oluşum mekanizması ve tanımlayıcı özellikleri,

Pasifik kuşağı epitermal altın yatakları ve temel maden jeolojik veriler esas alınarak

bu çalışmada sunulmuştur.

ABSTRACT

In the last few years gold has become popular in the mining sector and among the

earth scientists in Turkey. Reason for this is the recent discovery of the epithermal

gold deposits in the Pasific belt and the probability that similar deposits may be present

in Turkey. Many foreign companies and a similar number of Turkish companies

are prospecting for the epithermal gold deposits. In this paper the formation mechanism

and the characteristic features of the epithermal gold depoits, based on the gold

deposits from the Pasific belt, are given.