Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 28 - Sayı 3 (Eylül 1989)
Oal`de Ocak Gözlem Sisteminin Pratik Uygulamaları - Prestical Aspects Of Mine Monitoring System İn Oal Mine
Sayfa 13-22 Osman Zeki Hekimoğlu, Hayati Karaman, İzzet Demir

 ÖZET

Bu yazıda TKİ Kurumuna bağlı OAL Müessesesindeki tam mekanize kömür

üretim projesinin bir parçası olarak uygulanan yeraltı ocak gözlem sistemi anlatılmaktadır.

Sistem, önceden uyarı ve sürekli gözlem yapması, kullanışlı ve kolayca

monte edilebilir özelliklere sahip olması ile yeraltı iş güvenliğine önemli yararlar

sağlamaktadır. Ayrıca daha önce kullanılan klasik gözlem sistemlerine

göre büyük avantajlara sahiptir.

ABSTRACT

This paper outlines the practical aspects of underground mine environmental

monitoring system ever first employed in the Middle Anotolian Lignite Mine

(OAL) as a part of Beypazarı fully-mechanized coal winning project. With its

early warning and continuous monitoring features along with being practical and

easy to install characteristics.the system exhibits invaluable benefits with regard

to mine environmental monitoring and safety. Furthermore its advantages over

those of the previously employed conventional mine monitoring system in OAL

is remarkable.

Divriği Manyetit Cevheri Zenginleştirme Tesisi Divriği - Magnetite Ore Concentration Plant
Sayfa 23-33 Necati Yıldız

 ÖZET

Türkiye‘nin ilk büyük kapasiteli demir konsantre tesisi 1985 yılından

bu yana çalışmaktadır. Yazıda konsantre tesisindeki yöntem anlatılmış,

tesisteki makinalar hakkında bilgi verilmiş ve işletme değerleri ile tasarı

değerleri karşılaştırılmıştır.

ABSTRACT

The first high-capacity iron ore concentration plant in Turkey has been

operating since 1985. In this paper,the process in the concentrating plant

is explained, technical information is given about the machinery in the

plant and the process values are compared with the design data.