Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 28 - Sayı 2 (Haziran 1989)
Dünya ve Türkiye Madenciliğine Toplu Bakış
Sayfa Hakan Muhterem KÖSE

 ÖZET Bu çalışmada Türkiye için önem arz eden toplam 21 çeşit mineralin rezervleri, üretimleri, tüketimleri, fiyatları, arz/talep dengesi, üretim kapasiteleri ve beklenen gelişmeler ele alınarak, dünya madenciliğindeki 1986 ve 1987 yılındaki gelişmeler, sergilenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, 1987 yılında mineral ve metal fiyatlarındaki önemli artışlara karşın, dünya mineral fiyatlarının son 15 yıldır, İkinci Dünya Savaşından beri en düşük seviyede olduğunun belirlenmesidir. ABSTRACT In this study, the reserves, productions, consumptions, supply and demand balances, prices and production capacities of 21 minerals which are considerably important for Turkey are presented. The developments in World mining between 1986 and 1987 are also reviewed. The most important result obtained from this study is that, in spite of the unreasonable increases in 1987, the mineral and metal prices during the last 15 years are depressed to their minimum since the Second World War.

DÜNYA MİNERAL VE METAL İSTATİSTİKLERİ
Sayfa maden.org

 Dünya ve Türkiye Madenciliğine Toplu Bakış, Aralık, 1983 Madencilik Özel Sayısında 1982 yılına kadar verilen dünya mineral istatistiklerine kalındığı yerden devam edilerek, 1982-1986 yılları arasında gerçekleşen üretim değerlerine bu bölümde yer verilmiştir

RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ
Sayfa

 Bu bölümde Türkiye‘nin toplam ihracat ve ithalatındaki madenciliğin payına ilişkin bilgiler verilmiştir. Ayrıca Türkiye‘nin 1987-1988 yılı madencilik üretim değerleri, enerji üretimi, tüketimi ile demirdışı metal sanayine ilişkin çeşitli bilgiler sergilenmeye çalışılmıştır.