Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 27 - Sayı 3 (Eylül 1988)
Metan Gelirini Tahmin Yöntemlerinin Pratikte Uygulanmaları - The Principles And Practical Applications Of Methane Prediction Methods
Sayfa 5-10 Vedat Didari

 

ÖZET

 

Bir ocak kesiminin  hazırlığı sırasında bu yerine olası gaz yayılmasının önceden tahmini,  havalandırma  ve  drenaj  sistemlerinin  tasarım  ve  planlanması  için  ön  koşul dur.  Metanın  madencilik  çalışmaları  sırasında  serbest  kalarak  ocak içine yayılması konusundaki  bilgi  birikimine dayalı  olarak çeşitli  tahmin  yöntemleri geliştirilmiştir. Bu  yazıda  bu  tür  yöntemlerin  dayandığı  temel  ilkeler  açıklanmakta  ve  yöntemlerin pratik olarak uygulanmasına örnekler verilmektedir.

 

 

ABSTRACT

 

During the development stage of a coal mine section, the accurate prediction of expected gas emission into this working  is essential for designing and planning the ventilation and methane drainage systems. There  are  various prediction  methods each of which depends on the available information about the liberation mechanism of gas. In this article, the basic principles on which these methods are based have been explained  and numerical examples have been given for the practical purposes.

Tki Kurumu Geli Müessesesinde Linyit Üretim Faaliyetleri - Lignite Mining Activities At Geli Establishment Of Tki
Sayfa 11-18 Naki Yıldırım

 ÖZET

Merkez Muğla olmak üzere, Yatağan, Tınaz-Bağyaka ve Milas-Sekköy İşletmeleri

şeklinde tesis edilmiş olan GELİ Müessesesi yaklaşık 535.483.000 ton görünür

rezerve sahiptir. Müessese olarak öngörülen projelerin kapasitesi yılda 9.450. 000 ton

linyit üretimidir.

Bu yazıda sırasıyla Bölgelerin; rezervleri, jeolojik durumu, uygulanan açık işletme

yöntemleri açıklanarak, kullanılan iş makinaları tanıtılacaktır.

ABSTRACT

GELİ Establishment which is based in Muğla has been organized as Yatağan,

Tınaz-Bağyaka and Milas-Sekköy Districts with 535.483.000 tonnes of brown coal

reserves. The total capacity of the projects undertaken by GELİ Establishment

is 9.450.000 tonnes of brown coal production annually.

In this paper, the reserves, geology and the surface mining methods applied are

explained and the equipment used are introduced.