Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 23 - Sayı 1 (Mart 1984)
Galeri Açma Makinalarının Seçimi İçin Kazılabilirliğin Saptanması - The Machinability Tests İn Selecting Tunnel Boring Machines
Sayfa 23-32 Sina Yazıcı

 ÖZET

Galeri açma makinalan, kazılacak formasyonların özelliklerine

göre seçilmez ise kazı ekonomik olmaktan uzaklaşabilir. Bu amaçla

pahalı ve karmaşık laboratuvar deneylerinin yanında basit test yöntemleri

de geliştirilmiştir. Bu yöntemler kayaçların kasılabilirliklerine

etkiyen dayanım, kırılganlık, aşındırıcılık ve süreksizlik özelliklerini irdelemek

üzere tasarlanmışlardır. Bu yazıda kazılabilirlik test yöntemleri,

dayandırıldıkları kayaç özellikleri açısından sınıflandırılmış

ve çok özel laboratuvar koşulları gerektirmeyen, arazide kolayca uygulanabilenler

hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

ABSTRACT

The excavation may become uneconomic, if the tunnel boring

machines are not selected or designed proparly regarding rock

formations. For this purpose besides expensive and complicated

laboratory test procedures, simple test methods are also improved.

These tests are based on the rock properties such as strength, brittleness,

abrasivity and discontinuity which affect the tunnel boreability.

In this paper, the machinability tests are classified according

to rock properties and detailed information is given about the methods

which do not require special laboratory conditions which can

easily be applied at the field.

Kuyu Emniyet Topuklarında Yapılan Üretimin Tahkimata Etkileri - The Effect Of Coal Mining From Safety Shaft Pillars On The Supporting System
Sayfa 33-41 Yrd. Doç. Dr. Halil Köse

 Ö Z E T

Kömür madenlerinde, artan derinlikle birlikte kuyu topukları içerisinde

kalan ve üretilemeyen kömür rezervleri önemli boyutlara

ulaşmaktadır. Kuyuya yakınlığından dolayı havalandırma ve taşıma

giderleri düşük olan bu bölgelerdeki kömür potansiyelini değerlendirebilmek

ve aynı zamanda kuyu topuğundan dolayı yeryüzünde

oluşacak engebeleri ve kuyu tesislerindeki hasarı önlemek açısından,

topuklar içerisindeki damarların kazanılmasının önemi açıktır.

Bu damarların kazanılması sırasında, maden işletmesinde önemli

bir yeri olan ana kuyuya, mümkün olduğu kadar az zarar verilmesi

gerekmektedir.

Bu makalede, önce topuklarda yer alan kömür damarlarının

üretiminden dolayı çöken tavan kayaçlarının kuyu tahkimatlarına etkilen

incelenmiş; daha sonrada bu etkileri azaltmak için teknik açıdan

ne gibi önlemler alınması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT

It is obvious that the amount of coal left in the pillars reaches

to considerable values as the depth of the shafts increases.

The importance of coal winning left in the pillars is evident for

the reasons like favorable exploitability of coal potential due to its

low transport and ventilation costs, prevention of deformations and

consequent demages which may occur on the surface and shaft

installations. As it is well known great care should be taken to

minimize the negative effects on the main shaft during production

of these pillars.

In this article, the effects of subsidence on shaft support during

winning coal seams in the shaft pillars are investigated and

technical precautions that should be taken to minimize the negative

effects are proposed and explained.

Uluslararası Birimler Sistemi - International System Of Units (Sı)
Sayfa 43-54 Dr. Tevfik Güyagüler

 ÖZET

Bu yazıda son yıllarda kullanılması hemen hemen zorunlu duruma

gelen SI birimler sisteminin öncelikle temel ve türetilmiş birimler

ve simgeleri, daha sonra da SI dışı birimlerin (uzunluk, kütle,

zaman, kuvvet, basınç, alan, hacım, konsantrasyon, hız, hacım debisi,

ivme, yoğunluk, viskozite, enerji, güç, termodinamik sıcaklık)

simge ve çeviri faktörleri verilmiştir.

Buna ek olarak elektrik konusuna ilişkin birimler ve SI eşdeğerleri

ile havalandırmada kullanılan SI birimleri ve diğer birim eşdeğerleri

de bu yazıda yer almaktadır.

ABSTRACT

In this paper, the basic and derived units and symbols of SI are

given in detail owing the fact that they have become a necessity in

ail over the world recent years. The symbols and conversion factors

of length, mass, time, force, pressure, area, volume, concentration,

velocity, flowrate, acceleration, densiiy, viscosity, energy, power and

thermodynamic heat are described.

In addition, units used in electricity and SI equivalents; SI

units used in mine ventilation and their equivalents in other unit

systems are presented in different sections.