Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 19 - Sayı 3 (Eylül 1980)
Pipeline Taşımacılığı ve Dünya Madenciliğindeki Önemi
Sayfa 5-25 Doç. Dr. İsmet Uzkut, Ömür Özbeyinli
Finite Element Yönteminin Kaya Mekaniği Dalındaki Problemlerin Çözümünde Kullanılışı
Sayfa 26-34 Dr. Halil Köse

 ÖZET

Esneklik (elastosite) teorilerine dayanan

problemlerin çözümünde kullanılan modern

ve basit bir hesap yöntemi olan Finite

Element yönteminin temel esasları

bu yazıda kısaca izah edilerek, kayamekaniği

sahasında son yıllarda basan ile uygulanmakta

olduğu örnekler verilerek

gösterilmeye çalışılmıştır.

ABSTRACT

This paper briefly deals with the basic

principles of the finite element method

which is simply based on the theories of

elasticity and is being used successfully

for the solution of the problems in the

field of rock mechanics, in recent years.

Apractlcal and simple use of this method

has been shown with a few examples.

Hidrolik Kazıyla Mekanik Kazının Birlikte Uygulanması
Sayfa 35-40 Mustafa Sunu

 ÖZET

Hidrolik kazıyla mekanik kazının birlikte

uygulanması esas olarak galeri açma

makinalan ve sabanlarla yapılmaktadır.

Kazı işlemi galeri açma makinalan ve sabanlarda

bazı değişikliklerle, bugün için

sadece laboratuvarlarda ve arazi çalışmalanna

pilot olarak yapılmaktadır.

Bu yazıda hidrolik - mekanik kazının

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika

Cumhuriyeti ve Batı Almanya‘daki

uygulamalanndan söz edilecektir.

ABSTRACT

The mechanical excavation associated

with hydraulic cutting is principally used

on tunnel boring machines and coal

ploughs. However this is a new technique

which is only used on pilot scales.

In this paper the use of hydraulic and

mechanical cutting in U.S.A., South Africa

and West Germany is discussed.