Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 19 - Sayı 2 (Haziran 1980)
Arama`dan Metale Bakır
Sayfa 5-14 T.M.M.O.B. Maden Mühendisleri Odası
Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş.
Sayfa 20-30 Kbi Genel Müdürlüğü
Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Samsun İşletmesi
Sayfa 31-38 Kbi Samsun İşletme Müdürlüğü

 Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. Karadeniz

Bölgesindeki bakır cevherlerinin

değerlendirilmesi amacı ile 28 Mayıs

1968 tarihinde kurulmuştur, ilik adımda

Murgul, Çakmakkaya cevherlerinin değerlendirilmesi

için ÇakmaJkkaya Bakır

ve Pirit konsantre tesisleri, Kastamonu

Küre bölgesinin yüksek tenörlü bakır

cevherlerinin işletilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Bu konsantre ve cevherlerin, daha sonra

Karadenizin diğer (bölgelerinden üretilecek

konsantre ve cevherleri işletmek

üzere Samsun .bakır izabe, sülfürik asit

ve izabe cürufu konsantre tesisleri kurulmuştur.

İşletmemiz Samsun ilinin 16 km. doğusuna,

31 km2 lik bir alan içine yerleştirilmiştir.

M.T.A. Enstitüsünde Yapılan Bakır Arama ve Değerlendirme Çalışmaları
Sayfa 39-46 M.T.A. Enstitüsü

 1970 yıllarından itibaren ülkemizin içine

itildiği ekonomik darboğazlar açıkça ortaya

ikoymuştur ki ‘bu katı çemberi kırmanın

tek yolu ülkemizin doğal kaynaklarını

en uygun şekilde ve ülke çıkarları

doğrultusunda değerlendirmektir. Bunun

için de değerlendirme çalışmalarının gerçekçi

ve uygulanabilir olması gereği yanında

çalışmaların her aşamasında Türk

teknik personelinin beyin gücüne gereksinim

vardır.

Bugüne kadar yatırım aşamasına gelen

doğal kaynakların değerlendirilmesinde

çoğu kez ortaya çıkan .ıbir durum göstermektedir

ki bu doğal kaynakların yatırıma

dönüştürülebilmesi ‘için gerekli teknik

veriler yeteri kadar sağlıklı olarak

saptanamamış bulunmaktadır. Bunun sonucu

olacak da yatırım aşamasına geçilen

pefcçok yatağıımızdan optimal verim sağlanamamakta

ve hattâ kaynak üretmek

amacıyla kurulan bu işletmeler kaynak

tüketen kuruluşlar olarak ekonomiye negatif

yönde etkide bulunmaktadırlar.