Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 16 - Sayı 5 (Eylül 1977)
Halatlı Bank Konveyörleri
Sayfa 1-9 Metin Özdoğan

 Halatlı bant konveyörlerin (cable belt

conveyor) geleneksel bant konveyörlerinden

değişik yanı taşıyıcı bandın çelik halatlar

yardımıyla devindirilmesidir. Taşıyıcı

bant hiç bîr çekme gerilimi altında olmayıp

yalnızca yüklenen malzemeyi taşır.

Halatlı bant konveyörü bu eşsiz özelliğinden

ötürü çok uzak mesafe taşımacılığında

kullanılabilmekte ve çok değişik yükselti

farklılıklarına sahip arazilerde bile

kolayca kurulabilmektedir. Bant konveyörlerde

genellikle enerji kaynağına yakın

bir yere konabilen tek bir adet devindirme

ünitesine (tahrik ünitesi) gerek vardır.

Taşıyıcı bant geleneksel bant konveyörlerde

olduğu‘gibi gerdirilmiyeceğinden, belirli

bir çekme dayanımında olmak zorunda

olmayıp, sadece taşıyacağı malzemenin

özelliklerine uygun olması yeterlidir.

Uç Geometrik Elemanlarına Göre Rocr-Bit Seçimi
Sayfa 10-11 Barbaros T. Şatırlar

 Rock-bitlerin diyaznı her formasyonda

sondaj yapabilecek şekilde düzenlenmektedir.

Ve her tip Rock-bit dizayn edildiği

formasyonlarda en yüksek ilerleme hızını

elde edecek şekilde düşünülmektedir.

Madencilikte Aşınmaya Dayanıklı Lastik Kullanımı
Sayfa 12-17 İsmail Şenel

 Lastik ve lastik ürünleri günümüzde Madencilik

alanında geniş çapta kullanılmaktadır.

Yazıda ülkemizde de son yıllarda

kullanılmaya başlanan lastik elekler, lastik

astarlar v.b. konularında tanıtıcı bilgiler

verilmekte ve çeşitli uygulamalar için lastik

ve lastik ürünleri ile metal benzerlerinin

ekonomik yönden karşılaştırılmaları yapılmaktadır.

Düşük Tenörlü Oolitik Demir Cevherinin Plotasyonu
Sayfa 18-22 Gülhan Özbayoğlu

 Ö Z E T

Bu çalışmadan amaç, flotasypn yönteminin

oozitik tipli ve düşük tenörlü demir

cevherlerinin zenginleştirilmesine olan

etkinliğini göstermektir.

Silifke Gilindire mıntıkasına ait numune

% 38,28 Fe. % 23,20 SiO* ve % 12,18

A1ı03 + Ti02 içermektedir.

Anyonik ve katyonik reaktiflerle yapılan

deneyler sonucunda % 50 randımanla %

50 Fe, % 12 Si02 içeren konsantreler elde

edilmiştir.