Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 16 - Sayı 4 (Temmuz 1977)
Konveyör Bandı Yapıştırma Yöntemi
Sayfa 1-8 Gökhan Oktar

 ÖZET

Bu yazıda bant konveyör kullanan işletmelerimizin

pratikte karşılaşabildikleri

zorluklardan biri olduğunu sandığımız

bant yapıştırma tekniği anlatılmıştır. Yazıda,

değişik yöntemler, yapıştırma tekniği,

solüsyonun hazırlanması, yüzey kaplama

bant kaynak işlemi ile ilgili - yararlı

notlar, gerekil araç ve gereçler anlatılmış

ve zımbaların kullanılışında bant kalınlığı

bant genişliği ve tahrik tambur çapı bağıntıları

çizelge olarak verilmiştir.

Uzun Ayaklarda Tabaka Kontrolu
Sayfa 9-21 Dr. A. Günhan Paşamehmetoğlu

 Bu literatür araştırmasında, kömür damarlarındaki

uzun ayaklarda, gerek ekonomi ve gerekse

çanşan işçilerin güvenliği bakımından çok

önemli bir kamı olan tabaka kontrolünün bilinen

ve bilinmeyen yönleri ortaya çıkartılmaya çalışılmış,

«tabaka kontrolüne etki eden faktörler nelerdir

?» sorusuna. yanıt aranmıştır. Bu incelemelerin

ışığı altında araştırılması gereken hususlar

belirtilmiştir.

Rhein Linyit Kömürü Havzası ve Açık İşletme Teknolojisinde Yeni Gelişmeler
Sayfa 2-34 Ökkeş Aksu

 ÖZET

Bu yazıda Federal Almanya Cumhuriyeti‘-

nin RHEIN HAVZASI‘NDA çalışılmakta olan

linyit açık işletmeleri, bu açık işletmelerde

kullanılan maden makinaları, kömürü

alınmış maden sahalarının düzenlenmesi

ve bu sahalardan yeniden yararlanılması

anlatılmaktadır.