Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 16 - Sayı 1 (Ocak 1977)
Elmaslı Sondajlarda Suda Çözülür Yağ Kullanımı
Sayfa 17-19 Barbaros T. Şatırlar

 Bu yazıda amaç suda çözülür yağ ve diğer

katkı maddeleri hakkında bilinenleri

bir araya topla maktr. Çözülebilir yağ terimi,

yağın satın alındığı şekilde kullanıldığını

belirtmektedir. Emülsiyonda; süte

benzeyen ve çözülür yağın su ile karıştırılmasından

elde edilen beyaz akışkana

denir.

Yorulma (Creep) Deneyleri ile Kayalarda Viskosite Hesaplanması
Sayfa 20-24 İsmail Özkaya, Seçkin İnceefe

 ÖZ : Ankara andeziti, traverten ve kireçtaşı

örnekleri üzerinde yorulma (creep)

deneyleri yapılmış ve sonuçlardan, bu kayalara

ilişkin elâstik modül ve viskosite

katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplamalar

da Kelvin - Voigt modeli esas alınmıştır.

Bu modele göre zamanla birim uzama

(strain) arasındaki ilişki doğrusal olmadığı

için, parametreler Gauss - Newton metodu

İle bulunmuştur. Yorulma deneyleri,

seçilen modellere uygun olarak yürütüldüğü

taktirde, kayaların viskositelerinih

bulunmasında etkin bir yöntem olarak

kullanılabilir.