Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 15 - Sayı 6 (Kasım 1976)
Taşıma Probleminde (En Uygun) Çözüm Bulunması
Sayfa 27-36 Tevfik Güyagüler

 Bu yazıda çeşitli üretim merkezlerinde

üretilen malların birden fazla tüketim

merkezlerine nakledilmesinde taşıma maliyetini

minimum yapan kombinazasyonun

nasıl bulunacağı çeşitli metodların aynı

örneğe tatbiki ile anlatılacaktır.

Nakliye problemi, doğrusal programlama

probleminin, taşımada optimum maliyetin

bulunmasında kullanılan özel bir halidir.

Daha sonra izah edilecek ve problemi

çözmede kullanılacak metotlara uygulanacak

olan örnek problem şöyle özetlenebilir.

Perlit
Sayfa 37-44 Hasan Kırımer

 Perlit, yüksek ısı muhtevalı asidik bir volkanik

camdır. Granit magmanın yüzeyde

donmasıyla meydana gelmiştir. Esas olarak

kristal menşeğli olmasına rağmen soğuma

İşleminin çabukluğu nedeniyle camsı

bir yapı kazanmıştır. İçinde % 2 - 5 oranında

kombine halde bağlı su bulunduran

perlit eser miktarda bazı metal oksit ve

mineraller ihtiva eden yarı kararlı amorf

alüminyum silikattır. Spesifik ağırlığı 2,2-

2,4 arasında olup çatlakları nedeniyle kırılgandır.