Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 15 - Sayı 5 (Eylül 1976)
Ülkemizde Isınma Sorunu ve Sömürüne Bir Yaklaşım
Sayfa 1-21 Ender Pekdemir

 Büyük çoğunluğunun karasal iklim ortamında

yaşadığı ülkemiz İnsanları için ısınmanın

önemi açıktır. Konuya eğilindiğinde,

sorunun, özellikle kırsal alanlarda çağ

dışı bir biçimde sürdürüldüğü, büyük kentlerde

ise daha iyi bir ısınmaya doğru gidildiği

açıkça görülebiliyor. Burada, çağımız

için normal ısınma yakıtı olması gereken

linyitin hızla termik santrallara yöneltilmesi,

üretilen elektrikten hiç denecek

bir pay alabilecek oian yoksul halk

kitlelerinin, elektrik enerjisine zorunlu

olan sermaye sınıfı tarafından sömürüsü

belirir. Benzer olarak kısıtlı olan orman

varlığımızın da sanayiye aktarılma çabaları

aynı olguyu pekiştirir. Bunun sonucu

olarak ise köylerimiz kapalı bir devre oluşturarak

kendi olanakları ile kendi sorununa

gene kendisi çözüm bulmuştur: Tezek

ve kaçak ağaç kesimi.

Maden İşletmeciliğinde Yeraltısuyu Sorunları ve Hidrojeolojik Yaklaşım
Sayfa 22-30 Dr. Vedat Doyuran

 Maden yataklarının araştırılması ile işletmeye

geçilmesi arasındaki zaman sürecinde

son derece ayrıntılı jeolojik araştırmalara

yer verilmektedir. Ancak bu yoğun

araştırma programlarında çoğu kez ihmal

edilen, yeterince önemsenmeyen veya yetersiz

düzeyde kalan araştırmalar sonucu

karşılaşılan önemli bir sorun vardır. İşletme

safhasında çoğu kez beklenmedik bir

zamanda ve yerde karşımıza çıkan bu sorun

«yeraltısuyu» sorunudur.

Diatomit Jeolojisi ve Yararlanma Olanakları
Sayfa 31-38 Ali Uygun

 Diatomit, diatome adı verilen silisli alglerin

kavkılarının yığışması sonucu oluşan

bir cökeldir. Almanca ve Fransızca literatürde

«Kieselgur - kieselguhr», İngilizce

literatürde ise «diatomaceous earth veya

diatom ite» adları kullanılır. Danimarka‘nın

kil ve tüfle karışık diatomitlerine ise «Moler,

Molerde veya moler earth» adı verilir.

Yine bu gruba sayılan tripolit ise çok İnce

taneli, anorganik kökenli kuvars pelitlerden

oluşan bir cökeldir.

Demir Cevherinin İşletmesi ve Sünger Demir Üretiminde Son Gelişmeler
Sayfa 39-47 Çeviren : Mehmet Kayadelen

 Demir cevheri, kendisinden ekonomik olarak

demir elde edilebilen bir doğa! mineral

topluluğudur. Ekonomisi büyük ölçüde,

zenginleştirme ve hazırlama teknikleriyle

kazanılan verimlilik artışlarına ve maliyet

azaltılmasına bağlıdır. Bunlar, genellikle

yüksek demir içeriği, uygun fiziksel ve

kimyasal özellikleriyle karakter ize edilen

yüksek fırın şarjını oluşturacak olan eldeki

en uygun hammaddelerin en iyi kullanımını,

cevherin işlenmesini ve harmanlanmasını

kapsar.