Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 15 - Sayı 1 (Ocak 1976)
Türkiye Madenciliğinde Gelişen Bir Dal : Barit
Sayfa 1-7 Barit Araştırma Gurubu

 Barit; petrol ve tabii gaz aranması,

kimya, cam, boya ve dolgu endüstrilerinde

geniş olarak kullanılan endüstriyel

hammaddelerden biridir. Türkiye‘de barit

madenciliği I960 lardan sonra önem kazanmış,

1974 ve 1975 yıllarında hükümetlerin

bu piyasaya direkt müdahalesi ile

güncel bir konu da olmuştur.

G.L.İ. Müessesesi Açık İşletmelerindeki Makinaların Performans Değerlendirmesi ve Bilgisayar Yöntemlerinden Yararlanma Olanakları
Sayfa 8-21 Sebahattin Gazanfer

 Ö Z E T

İş hacmi gittikçe genişleyen açık işletmelerde,

mekanizasyonu oluşturan araçların

performans değerlendirmelerinin

yapılmasının, makina seçiminde, tamir ve

bakımlarında, yeni açık işletme projelendirmelerinde

yararlar sağlayacağı kuşkusuzdur.

Yazıda, makina performans değerlendirme

tanımları açıklanmakta, günlük ve

aylık iş makinası faaliyet rapor formları

gösterilmekte, gelişen bilgisayar yöntemlerinin

açık İşletme operasyonlarına uygulama

türleri anlatılmakta ve GLİ Müessesesi

merkezinde bulunan bilgisayardan

bu konularda yararlanma olanakları araştırılmaktadır.

T.K.İ. Oal. İşletmesinde Toz Problemi
Sayfa 22-34 Şefik Akkoyunlu

 Henüz, Türkiye‘de kömür ve metal

ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü

yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların

önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.

Bu açıdan hareket ederek Orta

Anadolu linyitleri işletmesinde toz çalışması

yapılmıştır. Kullanılan cihazlarla

mg/m3 ve tane/cm3 cinsinden toz konsantrasyonunun

tehlikeli limiti tayin edilebiir.

Ülkemizde belli bir toz standardı olmadığı

için elde ettiğimiz neticeleri bazı

ülkelerin kabul ettiklerini maksimum konsantrasyonlarla

karşılaştırıp, yapabileceği

kötü etkiyi tahmin edebiliriz.

Türkiye Perlit Endüstrisi
Sayfa 35-43 M. Kemal Öncül

 ABSTRACT

In Turkey, perlite deposits are concentrated

in three regions, however, from

the point of view of mining and transportation

facilities, the West-Anatolian occurences

have primary importance.

After having a dense advertisement

of related industry and the construction

of foreseen preparation, expanding and

perlite product plants, it may be expected

that the usage of perlite will, rapidly, increase

and reach to a quite high value in

this country.

The aim of.this article is to explain

up to date and planned activities of perlite

mining industry in Turkey in order to

answer the question of Turkey‘s position

in this industry.

CÎLT : XV Sayı 1

ÖZET

Türkiye‘de, perlit oluşumları belli başlı

üc bölgede toplanmıştır. Ancak, elverişli

madencilik ve nakliye koşullan sağlaması

açısından, Batı Anadolu oluşumları

diğerlerine göre daha önemlidir.

Perlit ve perlit ürünleri ile ilgili yaygın

bir reklâmcılık faaliyetinden ve perlit

kırma-eleme, genleştirme ve ürün tesislerinin

kurulmasından sonra, Türkiye‘de bu

endüstrinin hızlı bir biçimde artacağı söylenebilir.

Bu tebliğin amacı; ülkemizde perlit

maden endüstrisi açısından, günümüze

kadar yapılan ve önümüzdeki yıllarda yapılması

öngörülen faaliyetleri açıklamaya

çalışmaktır.

Yeni Alüminyum Üretim Yöntemleri
Sayfa 44-49 Hulusi Berk

 Boksitten Alümina üretmek için kullanılmakta

olan Bayer yöntemi 19. yüzyılın

son 10 yılında kullanılmaya başlandı.

Alüminadan elektrolitik yol İle alüminyumun

Hail - Heroult yöntemine uygun olarak

üretilmesine başlanması ise bundan

sadece birkaç 10 yıl daha sonradır. İçinde

yaşadığımız yüzyılın başında, bu iki

yöntemin birleştirilmesi ile alüminyum üretiminde,

diğer yöntemlere oranla bir üstünlük

görülmüş ve diğer yöntemler bir

kenara bırakılmıştır. Sadece batı ülkeleri,

diğer bileşimlerdeki hammaddelerim

işlemek için bazı özel yöntemler kullanmışlardır.

Lağım Deliği Sondaj Ekonomisi
Sayfa 50-54 Barbaros T. Şatırlar

 Lağım deliği sondaj ekonomisi diğer

işletme ekonomileri ile farksız olup bir çok

kişi sondaj matkap, tamirat v.b. gibi bazı

giderler hakkında bir yargıya varamamaktadır.

Gerçek bir maliyet/saat ve sonuç olarak

maliyet/metre hesabını yapabilmek

için bütün bu giderlerin sondaj ve sonuç

olarak lağım deliklerine uygulanması gerekir.

Bu makale lağım sondajı ile İlgili bütün

giderlerin bir fiyat analizi İle ilgilidir.

Lağım sondajı maliyetini etkileyen bir

çok değişkenler vardır. Bu değerlerin vergi,

ktymetten düşme (aşınma) v.b. gibi bir

kısmı işletmede dolaysız kontrolümüz altında

değildir. Bununla beraber diğer değişkenler

dolaysız olarak sondaj, lağım

atma ve diğer madencilik fonksiyonları ile

İlgili olup maden yöneticilerinin (işletmecilerin)

kontrolü altındadır.

Bütün bu giderleri tam olarak anlayabilmek

için aşağıda kısa analizleri verilmiştir.