Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 14 - Sayı 6 (Kasım 1975)
Bor Mineralleri Piyasası
Sayfa 1-10 Bor Mineralleri Araştırma Grubu

 Bor Mineralleri 1950‘lerden beri güncelliğini

koruyan ve üzerinde çeşitli haber, yorum

ve tartışmanın eksik olmadığı bir konudur.

Son senelerde koalisyon protokollerinde

özel bfr madde olarak yeralmayı bile

başaran bu konuda kamuoyunun baskısı

üretim ve mülkiyet sorununda birçok

olumlu sonuca yoloçmıştır. Bu yazıda önümüzdeki

senelerde pazarlama ve fiyatlandırma

konularında yoğunlaşması beklenen

tartışmalara malzeme temini acısından

mevcut bilgi birikimine yeni bir tasnif denenmiştir.

Su ile Sertleşen Ramble Duvarlarının Tatbikatı
Sayfa 11-22 R. K. Dunham, Ergin Arıoğlu

 SUMMARY

This article gives in brief the application

of anhydrite packing newly adopted

at Easington Colliery in England

The costper a metre of advance of

the pack is calculated to be £ 60,65

(2426 TL), wheras the costof pack made

of wood amounts to £ 80 The anhydrite

packing system thas affects a saving of

nearly £ 20 per meter.

In the last chapter of the article,

some important recommendations regarding

the application of anhydrite packing

are made to increase effectiveness of

the system.

OZET

Yazıda, Batı Almanya, İngiltere ocaklarında

basan ile tatbik edilen anhdrıte‘-

den İmal edilmiş galeri dolgu sisteminin

pratik ana hatları çizilmiştir.

Sistemin detay bir maliyet analizi yapılmış,

ve muhtelif galeri dolgu çeşitlerinin

maliyetleri ile mukayese edilmiştir.

Bu analize göre toplam anhydrite maliyeti

2426 TL/m (60.65 £/m) bulunmuştur.

Sistemin uygulanmasıyla, ilgili olarak

önemli pratik tavsiyeler yapılmıştır.

Alümina Prosesinin Genel Tanımı ve Labutin Metodu ile Alunitlerden Alumina Elde Edilmesi
Sayfa 23-30 Sami Özdemir

 Dünyada ilk metalik alüminyum 1825

yılında elde edilmiştir. Uzun yıllar basit

ve ucuz bir metod bulunamadığı İçin alüminyum

sanayide fazla inkişaf etmemiştir.

Ancak 1886 yılı modern alüminyum

sanayinin başlangıcı sayıldı. Bu yılda elektroltîik

yolla ucuz alüminyum elde edildi.

Bundan sonra kısa zaman içinde süratle

teknik ve sanayi alanına girdi ve diğer

bir çok metalleri geçti.