Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 14 - Sayı 5 (Eylül 1975)
Volfram Piyasası
Sayfa 1-8 Volfram Araştırma Grubu
Su ile Sertleşen Malzemeden Yapılan Ramble Duvarının Genişliğinin Statik Bir Modelle Hesaplanması
Sayfa 9-22 Ergin Arıoğlu

 ÖZET

Yazı da, su ile karıştırılınca sertleşen

malzemeden imal edilen ramble duvarının

genişliği bir statik model vasıtasıyla

: formüle edilmiştir.

Genişlik formülü tavan tabakasının

* Taban yollan ramblesi.

CİLT : XV Sayı : 5

a. İdeal-elastik cisim b. Vizkos-elastik

cisim olması hali için çıkarılmıştır. (40)

ifadesinin neticeleri, hali hazır Almanya

kömür ocaklarında kullanılan ramble genişliklerîyle

büyük uyuşum içindedir. (1)

(40) Eşitliği ile ramble genişliğinin

hesabı kolay ve basit olmaktadır.

Formülün bu özelliği (40) ifadesini

pratik Maden Mühendisliğinde kullanılma

imkanını arttırmaktadır.

SUMMARY

In this paper, the width of gateroad

side packs made of hydraulically setting

material (anhydrite orconcrete) is for

mulated by means of a statical model.

The width expression is derived for

a-pure elastic material b- vickos-elastic

material.

Results of (40) equation are in close

agreement with actual application of dimensions

of gateroad side packs in use

in West Germany pits.

With aid of (40) ex res s ion, dimensioning

of gateroad pack is easy and simple.

This feature of (40) equation will Increuse

possibility of application of (40)

equation in design of gateroad side

packs.

Açık İşletmecilikte Burgaçla Kömür Üretimi
Sayfa 23-32 Metin Özdoğan

 Kömür işletmeciliğinde burgacın yeri

gün geçtikçe önem kazanmakta; bu yöntemle

kömür kazısı gittikçe yaygınlaşmaktadır.

1962 yılı verilerine göre dünyada

bu yöntemle üretilen kömür yılda 8 milyon

tonu bulmaktaydı. Daha yeni verilerin elimizde

olmamasına karşın bu miktarın

şimdi daha da artmış olduğunu söylemek

sanırız yanlış olmaz.

Yeraltı İşletmeleri İçin Ocak Arabası Parkı Hesabına Dair Bir Örnek
Sayfa 33-41 Mehmet Yaşar Ethem

 ÖZET:

Bu makalede, ocaklarda optimum araba

parkını tesbit etmek için uygulanan

basit bir hesaplama tarzından söz edilecek

ve bu arada nakliyat ile ilgili bazı

problemlerle bunların çözümünden bahsedilecektir.

AUSZUG

In diesem Artikel wird von einer im

Bereich der Ermittlung der Forderwagen -

Parkgrösse angewandten einfachen Berechnungsğrundlage

besprochen und dabei

von einigen Förderungsproblemen und

deren Lösungen Erlaeuterungen gegeben

werden.