Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 14 - Sayı 4 (Temmuz 1975)
Karagedik Lavvar Tesisleri
Sayfa 11-25 Hüseyin Sarıçimen

 ÖZET

Gravite prensibinden yararlanarak

krom cevherlerinin zenginleştirdiği Karagedik

Lavvarında yıkanan cevherlerin

özelliklerinden, lavvarın akım şemasından,

ünitelerin özelliklerinden ve kuruluşundan

günümüze kadar lavvarda yapılan değişikliklerden

bahsedilmiştir.

Abstract

ABSTRACT

Properties of chromite ores which are

treated at Karagedik Mill by gravity concentration,

the flow chart of the process,

properties of the machinery and the alterations

taken place at the Mill to the

date have been outlined.

Seramik Sanayinde Kurutma Maliyetini % 90 Düşüren Hızlı Kurutma
Sayfa 46-49 Güner Sümer

 ÖZET :

50.000 Dolarlık bir dielektirk kurutucu

yerine 5.000 Dolarlık akıcı buharlı kurutucu

konulması, 40% yer tasarrufu sağlamaktadır.

Ani kurutmalar süratlenmekte

ve ameliye devamlılık arzetmektedir.