Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 14 - Sayı 1 (Ocak 1975)
Deniz Dibi Kaynakları
Sayfa 21-23 Dr. Saldıray İleri
Krom Cevherinin Sanayideki Yeri
Sayfa 24-35 Dr. Hüseyin Sarıçimen

 Özet :

Krom cevherlerinin ham madde olarak

kullanıldığı metallurji, refrakter ve

kimya sanayii kollarından bahsedilmiştir.

Bu sanayii kollarında kullanılan cevherlerin

özelliklerine ve kroma bağlı olarak üretilen

maddelere değinilmiştir.

Memleketimizdeki sanayii tesislerinden

örnekler verilmiştir.

Metalik kromyumun özelliklerine, üretim

metodlanna ve önemli bileşiklerine de

kısaca yer verilmiştir.

Abstract :

Metallurgical, chemical and refractory-

material industries where chrome ore

Is consumed as main raw material have

been broadly discussed. The specifications

for the ores acceptable to these industries

and the products made from them have

been mentioned.

Examples from the chrome - ore - based

- industries in Turkey have been given.

Properties, and important compounds

of metallic chromium and its methods of

preparation have been briefly autlined.