Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 13 - Sayı 7 (Kasım 1974)
«Dünya Madenciliğindeki Son Gelişmeler»
Sayfa 14-22 Saldıray ileri, İrfan Bayraktar
«Şev Açısının Hesaplanmasında Yeni Bir Yöntemin Kırka Sodyum Tuzu Sahasına Uygulanışı»
Sayfa 23-32 A. Günhan Paşamehmetoğlu, M. Kemal Öncül

 ÖZET

Açık işletmelerde şev açılarının hesaplanması

ile ilgili, son yıllarda geliştirilen

yeni bir yöntemin, Etibank Kırka Sodyum

Tuzu Açık İşletme Sahasına uygulanışı gösterilmiştir.

«Dünya Fosfat Sorunu»
Sayfa 33-38 İbrahim Şükrü Kallioğlu

 Dünyamızda 1973 yılında petrol fiyatlarında artış ile başlıyan sıkıntılı hal, fosfat fiyatlarının

yükselmesi ile bir kat daha artmıştır. A.B.D.‘nin bugün Orta Doğu memleketlerine, gıda

maddelerinin petrole karşı bir silah olarak kullanma düşüncesinde oluşu önümüzdeki senelerde

bilhassa Afrika ve Asya memleketlerinin güç durumlara düşmesine neden olar

çaktır.

«Mazıdağı Bölgesindeki Kalkerli Fosfatların Elektro - Statik Ayırma Yöntemi ile Zenginleştirilmesi»
Sayfa 39-44 Güven Önal

 ÖZET :

Mazıdağ Bölgesindeki, kalker çimentolu

taşıt fosfat cevherini zenginleştirmek Çizere

yapılan, özellikle kalker ile fosfatın

elektro - statik ayırma yöntemi ile ayrılma

olanaklarının araştırılmasını hedef alan çalışmada,

tane boyutu, ısı ve elektriki gerilimin

etkileri deneylerle incelenmiştir.

60°C ısı ve 9000 volt gerilim tatbiki ile

0.1 mm altındaki malzemeden, % 27 P205

tenörlü ve % 64 randımanlı bir fosfat konsantresi

sağlanabileceği saptanmıştır.

«Metallerde Yorulma»
Sayfa 45-52 Tacettin Ataman