Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 13 - Sayı 4 (Mayıs 1974)
Dünya Hammadde Sorunu
Sayfa 1-10 Dr. İsmet Uzkut

Dünya nüfusu 2000 yılında hemen hemen bugünkünün İki misline çıkarak 6,338 milyara ulaşacaktır. {Kahn ve Wiener 1969). Nüfus artışı İle İnsan toplumunun çeşitli ve karmaşık sorunlarla karşılaşacağı tabiidir. Bunların en başında besin maddesi İhtiyacı, endüstileşme, çevre kirlenmesi ve hammadde sorunu gelir.

Reaktifler Üzerine Temel Bilgiler
Sayfa 20-34 Mehmet Yaşar Ethem

 ÖZET

Bu makalede, günümüzde flotasyonda

kullanılan reaktlflerin sınıflandırılmasından,

tariflerinden, kimyasal yapılardan, kullanıldıktan

yerlerden, spesifik sarfiyatlarından,

bahsedilmekte ve bazı modern konsantratör

I erdeki uygulamalardan örnekler

verilmektedir.

AUSZUG

In diesem Artikel wird über die heute

In der Flotation Verendung findenden Reagenzien,

Ihre Klassifikation, Definition,

chemischen Aufbau, spezifische Verbrauch,

Vor- und Nachteile und dieneuzeltllchen

Forschungsergebnisse über die zweckmaessfgste

Verwendung der Reagenzien berichtet

und einige Beispiele über die Verwendung

In manchen modernen Aufbereitungsanlageng

gegeben.

İngiltere`de Tuz Üretim ve Tüketimi
Sayfa 45-53 Zeki M. Doğan

 1. ÖZET:

Tuz veya sodyum klorür (NaCI), doğada

katı olarak kaya tuzu veya eriyik halde

tuzlu su (brine) olarak bulunur. Tuz, İnorganik

ağır kimya endüstrisinin ana hammaddesi

olup, klor, sodyum hidroksit ve soda

üretiminde kullanılır. Tuz, gıda teknolojisinde,

kara yollarında buz ve karda koruyucu

ve ayrıca gübre olarak sarfedifir. ingiltere‘de

tuz üretimi Romalılar zamanında başlamış

olup 18. yüzyılda büyük bir endüstri

olarak gelişmiştir. İngiltere‘de halen üretimin

% 90 dan fazlası «Cheshire» tuz sahasından

yapılmaktadır.

ingiltere‘de kaya tuzu geniş bir bölgeye

yayılmış olup Üst Permiyen veya «Keuper

» marn‘ında (Üst Trlyas) tezahür etmekte

olup yatakların kalınlığı birkaç santimetre

ile birkaç yüz metre arasında değişmektedir.

Rezervler çok büyük olup «Cheshire»

-Shropshire- havzasında 400 mftyon tona

ulaşmaktadır.

İngiltere‘de tuz, kaya tuzu ihtiva eden

formasyonlara su vermek suretiyle meydana

gelen tuzlu suların kontrollü pompalanmasından;

yeraltı sularının kaya tuzunu eritmesi

ile husule gelen tuzların suları pompalanmasından,

kaya tuzunun yeraltı İşletme

metödiarıyla ve çok küçük çapta da deniz

suyunun buharlaştırılmışından elde edilir.

* Assoc. Prot Pr. Maden Bölümü ,ODTÜ -

Ankara ..,

Bu makafô, A. 4. G. Notholt ve D. E. Higley

tarafından yazılmış «Salt» adlı ve

GJLT : XIH Sayı : 4

Zeki M. Doğan*

Pompalanan tuzlu su genellikle elektroliz

yoluyte klor ve Sodyum hidroksit veya

amonyak - soda ve «Solvey» metodfarıyle

soda imalinde kullanılmaktadır.

Tuzlu sudan ayrıca buharlaşma yoluyla

beyaz tuz üretilmektedir, ingiltere‘de üretilen

kaya tuzu toplam üretimin % 18 İni

teşkil etmekte ve kışın yollarda buzlanmayı

önlemek için kullanılmadan önce kırma işlemi

görmektedir.

İngiltere dünyada tuz üreten ülkeler arasında

1970‘de beşinci Sırayı almakta olup

bu yılda üretimi 9 milyon tonun biraz Üstündedir.

Bu Ülkede önemli miktarda üretim

yapan üç büyük şirket mevcuttur. «Imperial

Chemical Industries Ltd» üretimin

büyük bir bölümünü yapmakta «Cheshire»,

«Lancashire» ve «Durham»da faaliyet göstermektedir.

«British Salt Ltd» ve BPCemîcals

international» şirketler! ise «Cheshire

» de üretim yapmaktâdir. Bunlardan başka

•Cheshire»de bağımsız olarak faaliyette bulunan

«New Cheshire Salt Works Ltd» ve

•Ingram Thompson and Sons Ltd» şirketleri

de vardır. A.B.D. sermayesiyle kurulan

‘Irish Salt Mining and Exploration Company*

Kuzey İrlanda‘da üretim yapan tek şirkettir.

Essex eyaletinde Maidon‘da«Mäldon

Crystal Salt Co.» küçük çapta deniz suyundan

tuz üretmektedir.