Bilimsel MADENCİLİK Dergisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın bir yayını olup 1960 yılından bu yana yayımlanmaktadır.

Dergide yeraltı ve açık ocak işletmeciliği, cevher/kömür hazırlama ve zenginleştirme gibi madenciliğin tüm alanlarında yapılan özgün çalışmalar, eleştirel derlemeler, kısa teknik notlar ve dergide yayımlanmış yazılara ilişkin tartışmalar yayımlanır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanır.

Derginin amacı maden mühendisliği mesleğinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır.