Bilimsel Madencilik Dergisi
ISSN: 2564-7024
Baş Editör: Dr. N. Tamzok
Editörler Dergi Künyesi Yayın Danışma Kurulu Hakem Listeleri
Bilimsel Madencilik Dergisi

Maden mühendisliği disiplininin gelişimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamayı amaçlar.

Cilt 59 - Sayı 3 (Eylül 2020)
e-Dergi Son Sayıyı Görüntüle

Bilimsel MADENCİLİK Dergisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın bir yayını olup 1960 yılından bu yana yayımlanmaktadır.

Dergide yeraltı ve açık ocak işletmeciliği, cevher/kömür hazırlama ve zenginleştirme gibi madenciliğin tüm alanlarında yapılan özgün çalışmalar, eleştirel derlemeler, kısa teknik notlar ve dergide yayımlanmış yazılara ilişkin tartışmalar yayımlanır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanır.

Derginin amacı maden mühendisliği mesleğinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır.